давид машадо
  • "Средният индекс на щастието" - непрекъснатата борба за щастие на хората, които обичаме