На днешния 11 декември се отбелязва Международният ден на планините (International Mountain Day), който е определен през 2003 г. на 57-та Генерална асамблея на ООН с резолюция на Общото събрание на ООН от 2002 г. Целта е да се популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони, които заемат близо 25% от сушата на Земята. Отбелязваме Международния ден на планините с 11 снимки от Витоша през месец декември. Честит празник на всички любители на планините!