Ако искате да имате успех, трябва да изглеждате така, като че ли го имате.