"Този, у когото има въображение, но няма знания, има крила, но няма крака."

- Жозеф Жубер (1754  - 1824), френски моралист и есеист