Когато виновните търсят виновни, невинните трябва да са нащрек.