"Злото е бързоходно, защото слиза, а доброто е бавничко, защото се изкачва."

- Стоян Михайловски (1856 - 1927), български писател и общественик, политик