"Ако са ви отговорили с мълчание, не значи, че не са ви отговорили."

Сократ (470 пр.н.е. – 399 пр.н.е.), древногръцки философ