"Тръгнеш ли да вървиш, пътят се появява."

- Руми (1207 - 1273), персийски поет и суфистки мистик