"Звездите не се боят, че ще ги помислят за светулки."

- Рабиндранат Тагор (1861 - 1941), индийски писател, поет, философ, композитор