"Когато си готов за промени, как ще разбереш, че няма да се промениш? Когато не си готов за промени, как ще разбереш, че вече си се променил?"

- Конфуций (551 пр.н.е. - 479 пр.н.е.), китайски мислител и философ