"Хората са склонни да забравят своите задължения, но никога не забравят своите права." - Индира Ганди