"Тези, които са лишени от истинска любов, тях щастието ги убива."

- Емануел Сведенборг (1688 - 1772), шведски учен, философ, християнски мистик и теолог