"Едно от най-висшите земни притежания се явява самоконтролът."

- Джордж Прентис (1802-1870), американски журналист и публицист