Единственото нещо, което може да убие любовта, е самата любов.