"Един човек, който не обича родно място и не пази скъпи спомени за него - той е изгубен човек!"

Димчо Дебелянов (1887 - 1916), български поет