"Душата копнее за хармония, а животът е дисхармоничен."

- Андрей Тарковски (1932  - 1986), един от най-значимите световни филмови режисьори и сценаристи, както и един от първите независими творци в съветското кино