"Надявам се, че няма да отречете, че всички велики народи са били първоначално сборище на първите срещнати."

- Алфред Жари (1873 - 1907), френски писател, поет и драматург