"Когато гледаме звездите нощно време, не си мислим, че някоя звезда не е, каквато трябва да бъде. Или че някое съзвездие трябва да бъде "пренаредено". Мисли така и за нещата в живота си. Мисли така и за себе си."

- Алън Уотс (1915 - 1973), британски философ; сред първите англоезични философи, които говорят за будизма и даоизма