"Реките знаят това: няма закъде да бързаме. Ще стигнем някой ден."

Алън Милн (1882 - 1956), английски писател