За да оцениш нечие качество, трябва да имаш известна част от това качество и ти самия.