Никога не забравяй, че само мъртвата риба плува по течението!