Лятното часово време е система, въведена с цел спестяване на разходи за осветление чрез увеличаване на използването на дневна светлина. При нея официално прилаганото време се измества обикновено с 1 час по-напред от астрономическото, като остава така за пролетните, летните и ранните есенни месеци (септември и октомври). С това се цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище. Лятното часово време е най-често използвано в районите с умерен климат, поради значителните изменения в съотношението светла/тъмна част на денонощието, в зависимост от сезона на годината.

Първата идея за лятно часово време идва от… ентомолог
Макар често да се твърди, че първият, предложил лятното часово време, е Бенджамин Франклин, всъщност първата идея за смяна на зимното с лятно часово време идва от ентомолог. Докато през деня работи в пощенска станция, вечерта остава единственото време за него да ловува насекомите. В един момент се разочарова колко рано залязва слънцето през летните месеци. Тогава той разсъждава, че ако часовниците се преместят напред, това ще му осигури повече време за събиране на любимите насекоми, както и за други дейности през светлата част от деня. Според него часовниковите стрелки биха могли да се върнат през зимата, когато хората (и насекомите) прекарват по-малко време навън. Когато идеята е предложена на научното общество в Нова Зеландия през 1895 г., тя е критикувана като безсмислена и прекалено сложна. Само две десетилетия по-късно лятното часово време започва да намира място в индустриализирания свят.


Лятното часово време изненадващо води до намаляване на кражбите
Макар хората да обичат да се оплакват от факта, че ще спят с 1 час по-малко и всички последици, произтичащи от това, всъщност се оказва, че ползите от лятното часово време са много повече и дори неочаквани. Една забележителна полза от промяната е намаляването на престъпността. Проучване, публикувано през 2015 г., установява, че началото на лятното часово време през пролетта е свързано със спад в кражбите.

Снимка: iStock


Причината часът да се сменя в 3 ч. сутринта е проста
Повечето хора биха очаквали промяната на часа да стане в полунощ, но си има причина това да се случва в малките часове. В България това става в 3 сутринта. Ако промяната стане в 12 часа, това би довело до объркване, затова хората, измислили смяната на зимното с лятното време решили да го направят, докато хората, започващи рано работа още спят, а баровете и дискотеките се очаква вече да са затворили в 3 сутринта.


По-малко от 40% от света използва смяната на времето
Към 2023 г. 71 страни използват лятното часово време. Тъй като страните близо до екватора имат малки колебания в количеството дневна светлина през годината, повечето от тях не се възползват от неговите предимства. 38 държави в Африка никога не са го използвали. Канада е въвела лятното часово време най-отдавна – пред 111 години. През последните години редица държави се отказват от използването на лятното часово време. Сред тях са Казахстан – 9 от 14 области (2004), Киргизстан (2005), Ирак (2007), Пакистан (2009), Бангладеш и Грузия (2010), Армения (2011) Египет (2014), Азербайджан (2015)

Домашните любимци усещат повече промяната от хората
Домашните любимци обичат предсказуемостта и знаят точно в колко часа трябва да излязат на разходка или да бъде сервирана храната. Когато тези дейности бъдат забавени с цял час – собственикът им стане по-късно, забавяйки закуската, те забелязват. Експертите препоръчват плавна промяна и изместване на часа за хранене или разходка с 10-15 минути.

Снимка: iStock


Лятното часово време „убива“ някои отрасли
В средата на 60-те години на миналия век в Щатите има над 4000 автокина. Когато през 1966 г. лятното часово време започва да се приема все по-широко, собствениците им се противопоставят с аргумента, че филмите ще започват твърде късно и ще навредят на бизнеса. Днес в САЩ са останали едва около 300 подобни кина, в които можеш да гледаш филм от комфорта на колата си, и някои продължават да обвиняват именно смяната на часа.