На 11 януари 1842 г. в Ню Йорк се ражда американският психолог и философ Уилям Джеймс, родоначалник на прагматизма заедно с Чарлс Пърс, когото обявява за негов баща през 1898 г. 

В своята психология Джеймс е функционалист, като поддържа възгледа, че съзнанието се формира във връзка с приспособяването на индивида към средата. Според него съзнанието и душата не са някаква абсолютна същност, както ги вижда християнството, а имат функционално значение. освен това Джеймс смята, че всяко усещане бива преработено в съзнанието, преди да добие вида, в който го осъзнаваме. Съзнанието обаче е ограничено и по тази причина не можем да възприемаме всичко, което е около нас - а само това, което ни интересува.

Днес се навършват 177 години от рождението на Уилям Джеймс, а ние почитаме американския психолог и философ с вечните му мисли и цитати.

Снимка: Getty Images

"Действието може да не донесе щастие, но пък и не съществува щастие без действие." 

"За да промениш нечий живот, започни веднага, направи го необикновено, без възражения." 

"Бъдете готови да приемете нещата такива, каквито са. Приемането на онова, което вече се е случило, е първата стъпка към преодоляването на последиците от всяко нещастие."

"Кажете му да живее с "да" и "не" - "да" за всичко добро и "не" за всичко лошо." 

"В сравнение с това, което би трябвало да бъдем, ние сме само наполовина будни." 

"Повечето хора живеят - било физически, морално или интелектуално - в един твърде ограничен периметър от реалния си потенциал. Те използват само малка част от своето съзнание и от богатството на душата - подобно на човек, който от цялото си тяло свиква да си служи и да движи само малкия си пръст." 

"Дали животът си струва да бъде живян? Това зависи от живеещия го."

"Вярвай, че животът си струва да бъде живян, и тази вяра ще стане факт." 

"Изкуството да бъдеш мъдър е в умението да знаеш на какво не бива да се обръща внимание." 

"Вярата е една от силите, който крепят човека. Пълното й отсъствие вещае срив." 

"Големите кризи и непредвидените обстоятелства ни показват колко по-големи са жизнените ни сили в сравнение с това, което предполагаме." 

"Действията привидно следват чувствата, но в действителност действията и чувствата вървят заедно и като направляваме действията, които са пряко подвластни на волята, ние можем косвено да направляваме чувствата." 

"Най-съкровенният принцип на човешката природа е горещото желание да бъдеш оценен." 

"Свръхнапрежението, нервността, запъхтяното бързане, интензивността и измъчеността на израза у американците са лош навик и нищо повече."

"Трагедията на живота е не, че свършва толкова скоро, а че чакаме толкова дълго, за да го започнем."