Днес е Международният ден на прегръдката, а какъв по-хубав начин да споделим с вас празника, освен с едно от любимите ни стихотворения на Блага Димитрова?

Поемата "Прегръдка" е част от книгата "Копнеж", в която съпругът й Йордан Василев събира едни от най-красивите, вдъхновяващи и въздействащи стихове на талантливата българска писателка и поетеса.

ПРЕГРЪДКА

Сърце в сърце. И дъх във дъх. 

Тъй близко бе до мен, че аз не можех да те видя. 

Аз виждах надалеч през твойто рамо тъмен връх. 

Бях устремена сякаш отвъд тебе да отида.

 

Аз чувах сърцебиенето лудо на звездите. 

Пресрещах вятър запъхтян, наметнат със листа. 

Поемах идещите силуети на горите 

и клоните, разтворили обятия в нощта.

 

Далечината вдишвах на огромна глътка. 

Притисках вятър, облаци, звезди до мойта гръд. 

И в този тесен обръч на една прегръдка 

обхванах цялата безкрайност на света.