Свидетели сме на растящи брой търговци на дребно, чието търсене се промени драстично в последните няколко години, белязани от коронавирус пандемията. Много от търговците, разполагащи с добре развита търговска мрежа от физически обекти, бързо осъзнаха нуждата от намирането на нов и ефективен канал за развитие на търговската им дейност.

Бумът на дигитализацията в бизнес средите доказа на всички, че това не е просто моментно явление, а устойчива тенденция, към която трябва да се приспособим възможно най-скоро. И докато допреди няколко години у нас на интернет търговия се гледаше като на модерно явление, на нещо ново и сякаш твърде далечно, днес миграцията към онлайн магазини е съвсем естествен процес, диктуван от времето, в което живеем.

Въпреки скоростната дигитализация и разцвет на електронната търговия, които наблюдавахме и у нас през последните две години, все още има търговци, които нямат представителство онлайн. Основната причина за това е, че за една част от тях този процес представлява значителна трудност. За други като основен проблем се идентифицира изборът на правилния партньор за изграждането на интернет магазин.

Платформа за електронна търговия - доверен партньор на малки и средни търговци

Днес съществуват редица начини за стартиране на онлайн търговия. Такава възможност дават маркетплейс платформи, социални мрежи и интегрираните в тях функционалности за продажби, наред с класическия вариант - онлайн магазина.

Употребата на платформи за електронна търговия за изграждането на онлайн магазин е една от достъпните опции за редица малки и средни търговци. Макар че те не са никак малко, работата с тях се основава на специално разработен софтуер, който дава възможност за изграждане на електронен магазин от нулата.

На този тип платформи се доверяват все повече малки и средни търговци. А факторите, които ги правят толкова привлекателни, са лесната работа, достъпната инвестиция и свободата да изградиш собствено онлайн пространство, разполагащо с всички функции и интеграции, нужни за развитието на електронна търговия.

Техническа поддръжка, сигурност, маркетинг, развитие - основополагащи за изграждането на интернет магазин

Създаването на интернет магазин, макар и достъпна възможност за всеки, е свързано с редица изисквания. Те имат значение за това дали онлайн магазинът ще види бял свят и ще успее ли да се превърне в предпочитан канал за пазаруване. Основополагащи сред тях са техническата поддръжка, сигурността на осъществяваните транзакции, маркетингът и възможностите за развитие.

Добрата новина е, че разработчиците на платформите за електронна търговия са се погрижили за тези изисквания. Това е още една причина защо да се доверите на платформа за онлайн магазини е по-добрият варинат, отколкото да поръчате изработката му от програмисти. Във втория случай ще се наложи да заплащате допълнително за осигуряването на нужната поддръжка. В първия плащането обикновено е на абонаментен принцип, като в него са включени и редица други подобрения за постигане на резултати в интернет на търговията.

По отношение сигурността на транзакциите, маркетинга, интеграциите с модули за управление и контрол на доставките и други за гарантиране подобреното потребителско изживяване, екомерс платформите отново имат значително предимство. Докато при традиционна разработка на сайт за електронна търговия ще се наложи да  заплащате за всеки изготвян модул допълнително, с платформата те вече са налични. Още повече, че по-голямата част от тях са достъпни без допълнително заплащане над абонамента.

Избор на платформа за електронна търговия - на какво да обърнем внимание?

Бурното развитие на онлайн търговията доведе и до появата много екомерс платформи, между които търговците да избират. Стремежът им да предложат най-доброто значително разшири и елементите, върху които търговците да се съсредоточат при направата на най-правилния избор.

Формулировката на конкретните нужди стои в основата при избора - цели, ресурси, големина и вид на електронния бизнес, който планира да развива предприемачът, са отправната точка.

Ето кои са и другите фактори, които могат да бъдат изведени на преден план:

Цената е особено важна за малкия предприемач

Експерти съветват оценката по този критерий да се прави в дългосрочен план. Практиката е показала, че редица “безплатни платформи” всъщност излизат скъпо впоследствие. Един онлайн магазин не може да функционира без базовите хостинг и домейн.

Нуждата от редица други интеграции и функционалности идва впоследствие, а ролята им не може да бъде пренебрегната - SEO функционалности, маркетинг модули, интеграция с куриери, платежни методи и системи за обработка на постъпили поръчки.

Ако за всяка допълнителна функция следва да се заплаща, това може да излезе много скъпо и инвестицията да бъде неоправдана, в сравнение със заплащането на абонамент за услуга с пълна функционална интеграция.

Времето за придобиване на умения за работа с екомерс платформата - до няколко часа

Софтуерният интерфейс, наред с опита на търговеца с технологиите, са тези, от които зависи колко бързо търговецът ще започне да реализира печалба от дейността си. Съвременните екомерс платформи дават възможност за стартиране на онлайн магазин веднага. Интуитивният интерфейс и достъпът до навременна техническа поддръжка в реално време свеждат необходимото време за сдобиване със собствен е-магазин до няколко часа.

Свободата да персонализираш магазина си с няколко клика

Потребителите днес оценяват комплексен набор от фактори, когато пазаруват онлайн. За тях начинът на обслужване на магазина не е по-малко важен от това как той изглежда. При избора на платформа за онлайн търговия възможността за персонализация на базата на налични темплейти е не по-малко важен фактор. В най-добрия случай те са лесни за използване и са включени в цената на абонамента.

Доброто представяне осигурява конкурентоспособност

За да се представи добре един онлайн магазин, възможностите и функционалностите на платформата следва да са на най-високо ниво. Тук се включва наборът от функционалности, които са необходими, наред с нуждата от допълнително заплащане. Фактори като бързина на зареждане на сайта и SEO възможности оказват влияние върху обема реализирани продажби и успеха на магазина.

При развитие на бизнес модел на основата на електронен магазин интеграциите имат определящо значение. Непрекъснато променящата се бизнес среда поставя пред изпитание способността на онлайн търговците. Потребителските очаквания и критичната нужда от разширяване на каналите за продажба, маркетинг и логистика също не бива да бъдат пренебрегвани.

Не на последно място е важно да се направи цялостна оценка на стойността, която дава дадена екомерс платформа. Съвкупността от всички споменати критерии тук способства за това всеки търговец да направи собствен анализ и да определи коя от сравняваните платформи предоставя най-голяма стойност.