1. Кои са най-често срещаните предизвикателства пред жените по отношение на контрацепцията?

В света има почти 4 милиарда жени и момичета. Всяка от тях е уникална, има своята лична история и е изправена пред различни предизвикателства. Може това да са предразсъдъци, дискриминация или болести, за които не се говори публично. В световен мащаб условията са различни. Някои държави помагат на жените при семейното планиране или предоставят консултации и различни контрацептиви чрез обществено здравно осигуряване, докато други не го правят. Нашата визия в Organon е да създадем по-добър и по-здравословен живот за всяка жена. За съжаление, нуждите на жените често остават незадоволени или дори изтласкани на заден план от обществото, било то целенасочено или напълно случайно. На регионално ниво в много европейски страни има проблем с наличието на правилна и надеждна информация за контрацепция. Някои правителства например, предоставят комплексни информационни източници за контрацепцията, докато други изобщо не актуализират или предоставят тази услуга.

2. В сравнение с резултатите на други страни, къде се намира България на картата и кои са незадоволените нужди на жените в страната по отношение на контрацепцията?

Като част от нашите усилия, Organon си партнира с Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права (EPF) за разработването на Европейски атлас на контрацепцията, за да разберем по-добре нуждите на жените. Според последните изводи, България има по-нисък резултат в сравнение с другите европейски страни по отношение на наличието на контрацептивни методи.

За България данните сочат, че между 2015 и 2019 г. на 1000 жени на възраст 15-49 години има 29 нежелани бременности. Освен това над 39 на 1000 от бременностите са били на млади момичета и жени във възрастовата група между 10 и 19 години. След оценка на правителствените политики за достъп до контрацептиви, консултации за семейно планиране и предоставяне на онлайн информация, България отбеляза 55,6% в тазгодишния Атлас на контрацепцията, изоставайки от други европейски страни.

България има изчислен процент на разпространение на контрацептиви от 66%, по-висок от съседните си страни в региона и по-висок дори от други държави като Германия, Белгия или Холандия. Като част от рамковия договор с НЗОК на акушер-гинеколозите в страната се

възстановяват услугите, предоставящи спирали, но много други дългосрочно действащи обратими контрацептиви (LARC) все още не се предлагат в страната.

3. Кои са най-важните изводи от последния Европейски атлас на контрацепцията?

Трябва да се обръща по-сериозно внимание на женското здраве, не само в България. Например, според Атласа на контрацепцията на EPF, има големи разлики между наличността на информация относно семейното планиране в Източна и Западна Европа. Жените на запад имат по-добър достъп до информация, консултации или контрацептиви. Белгия, Франция и Обединеното кралство достигат 91,1%. За разлика от тях, Полша например е на последно място от 46-те оценени страни с 33,5%. Но това е само по отношение на контрацепцията. Истината е, че има много различни области и теми. Например, има често срещана липса на осведоменост за някои заболявания, като ендометриозата, която засяга много жени. За постигане на успех е изключително важно да се насърчава по-добро сексуално образование от ранна възраст, както и подобрено обучение за доставчиците на здравни услуги.

4. Какви действия предприемат обществата за повишаване на осведомеността относно контрацепцията и семейното планиране?

Въз основа на текущата ситуация, очакваме най-належащите проблеми да бъдат свързани със здравето на жените, както с плодовитостта, така и с контрацепцията. Според данните, предоставени от EPF, жените в някои страни може да имат ограничен достъп до гинеколози, особено в малките градове и села. Освен това, може да има липса на надеждно сексуално образование. За съжаление, цената на контрацептивите може да доведе до затруднения. Това изглежда са повтарящите се проблеми в повечето европейски страни. Първата стъпка, за да се случи промяната, е тези теми да бъдат обсъждани публично и жените да бъдат информирани за техните възможности.

5. Какво прави Organon, за да отговори на здравните нужди на жените?

Ние в Organon вярваме, че всяка жена има свои уникални мечти и цели. За съжаление, много жени се сблъскват с различни бариери по пътя към постигането им. Тези бариери изграждат въображаема стена между всяка жена и нейните цели. Въз основа на това прозрение, решихме да създадем символична стена, физически или виртуално, и да я позиционираме в различни страни. Към момента е успешно инсталирана физически в Чехия и виртуално в Полша. Помолихме жените да напишат какво смятат, че е най-голямото предизвикателство за тях и какво ги тревожи и да го запишат на стената.

Кампанията ни генерира важна обратна връзка. Имахме почти 500 включили се в Прага и постигнахме огромна ангажираност в социалните медии в Полша. Жените започнаха да обсъждат различни теми помежду си, да обменят съвети, да мислят какво ги притеснява и какво може да е решението. Дори някои известни личности взеха участие и споделиха своите истории и мнения. Жените създадоха и взеха участие в тези дискусии и това само по себе си е успех. Нашата мисия е да дадем глас на жените и да привлечем вниманието към важни за тях въпроси.

6. Какви са плановете на Organon по отношение на проблема с нежеланата бременност?

В Organon вярваме, че има критична необходимост от подкрепа и овластяване на жените, да поемат контрол върху своето репродуктивно здраве и да направят информиран избор относно средствата за контрацепция, които ще използват. Лесният достъп до точна информация може да помогне на жените да вземат информирани решения относно контрола на раждаемостта. Изчерпателната информация в подкрепа на жените при вземането на правилния избор и възстановяването на разходите за контрацепция, може потенциално да намали тежестта на нежеланата бременност.

7. Какви са плановете на компанията за българския пазар?

Organon е млада компания, която се е ангажирала с иновации и справяне с належащите незадоволени медицински нужди на жените и инвестира в програми и инициативи, които се стремят да разширят достъпа до нашите продукти и да подобрят здравето на жените. Чрез нашето партньорство с EPF Contraception Policy Atlas (Европейски атлас на контрацепцията), създадохме кампании в няколко страни. Сега сме в процес на прецизна оценка на тези кампании. Освен това, призоваваме правителства и министерствата, например, да бъдат по-отговорни и отзивчиви към проблемите, свързани с контрацепцията и здравето на жените. Това важи и за България. В дългосрочна перспектива ние се ангажираме да помагаме на жените и момичетата да водят по-здравословен живот с повече възможности. 

Окан Исикчи управлява бизнеса и операциите на Organon за региона на Централна, Източна и Южна Европа от 2020 г. Преди Organon той е работил на висши директорски позиции основно в компании от фармацевтичния сектор. Той има повече от 20 години опит в MSD, биофармацевтична компания, където е ръководил различни звена през годините. Работил е като маркетинг директор в Merc (САЩ), заемал е същата позиция в MSD за региона на EEMEA и е работил като управляващ директор (MSD Levant), където е отговарял за дъщерните дружества в страните Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Сирия.