Има определени психологически трикове, с които да накарате мъжете мигновено да се влюбят във вас. Ето някои от най-популярните и съвети как да ги приложите.

1. Приложете стратегията „огледален образ”

Лесно е - подражавайте на поведението на човека срещу вас. Това не означава, че трябва да губите естествеността си. Напротив, да бъдете себе си е от изключително значение. В случая обаче става дума за копиране на жестовете на другия. Опитайте се да емитирате езика на тялото му, мимиките на лицето му, движенията на ръцете му. Изследвания сочат, че копирайки ги, впечатлявате отсрещната страна и предизвиквате сериозен интерес към вас.

2. Прекарвайте повече време около обекта на вашия интерес

Този феномен и неговата сила са познати от 50-те години на миналия век. Изследване потвърждава, че колежани, живеещи по-близо един до друг, е много по-вероятно да станат приятели или интимни партньори. Т.е. колкото повече време прекарвате около един мъж, толкова по-голям е шансът той да ви хареса и да се влюби във вас.

3. Изказвайте се мило за другите хора

Според Гредчен Рубен, автор на книгата „Проектът щастие”, това, което казвате за другите, въздейства на начина, по който хората ви възприемат. Ако описвате някой друг като добър и честен човек, слушателите ви ще асоциират тези качества с вас. Обратното също е вярно – ако постоянно се изразявате негативно за някого, то това ще отблъсне човека срещу вас и той ще започне да ви възприема негативно. Така че - бъдете позитивни.

4. Усмихвайте се

Според много проучвания хората могат несъзнателно да изпитват емоциите на заобикалящите ги. Затова, ако искате да направите другите или човека, който ви е впечатлил, щастливи, направете всичко възможно да сте заредени с положителни емоции и жизнерадост. Според изследване, когато се усмихвате по време на запознанство с някого, е много по-сигурно, че ще ви запомнят с добри и прекрасни чувства. Затова никога не спирайте да се усмихвате – това неминуемо ще влюби околните във вас и вашия неотразим чар.

5. Сприятелявайте се с техните приятели

Една теория в психологията гласи, че двама души е много по-вероятно да станат по-близки, ако имат общ приятел. Тази теза се доказва и във Facebook. Процентът на хората в социалната мрежа, приели поканите за приятелства от хора, които са приятели на техни приятели, е много по-голям в сравнение с останалите, които получават покани от хора, с които нямат общи приятели. 80% от потребителите на Facebook приемат такива покани.

6. Бъдете топлосърдечни и компетентни

Според някои социални теории хората съдят останалите на база на тяхната сърдечност и компетентност. Ако се представите като сърдечен, забавен и приятелски настроен, отсрещната страна ще повярва, че може да ви се довери. Същевременно, ако изглеждате компетентни в сферата, в която работите, хората ще ви уважават в много по-голяма степен.

7. Признавайте си слабостите от време на време

Представител от срещуположният пол, чието внимание искате да привлечете, както и всички, които ви заобикалят, ще ви харесват много повече, ако от време на време си признавате недостатъците или грешките, но само ако са убедени, че по принцип сте честен и компетентен човек. Да бъдете естествени, скромни и откровени ви прави по-земни и харесвани от хората около вас.

8. Докосвайте

За да внушите доверие на другите към вас, ги докосвайте. Докосването трябва да е толкова дискретно, че почти да остане незабелязано. Например като да потупвате някого по гърба или да го докосвате по рамото. Така не само обектът на вашия интерес, но и всички останали хора ще усещат топлината и ще бъдат по-склонни да ви се доверят или влюбят във вас.