Казахските соколари пускат орлите си да летят над снежните планини като част от ловна тренировка. Редовните упражнения помагат на хищните птици да са във форма. Ловците се събират през първата седмица на месец октомври, когато се провежда фестивалът на скалния орел.

Ловът с орли е древно ловно изкуство, практикувано основно в Казахстан, Киргизстан, Монголия и Китай. Това занимание датира от I-II хилядолетие преди н.е. и е запазено сред тях и до днес.