философ
 • Петър Дънов ~ Всеки трябва да знае, че сам е господар на собствената си съдба
 • Жан-Жак Русо ~ Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови
 • Емил Чоран ~ Ако Адам беше щастлив в любовта, сигурно щеше да ни спести Историята
 • Имануел Кант ~ За мъжа няма нищо по-обидно от това да го нарекат глупак, а за жената - че е грозна
 • Жан-Пол Сартр ~ Адът - това са другите
 • Халил Джубран ~ Всички ние сме затворници, но едни килии имат прозорци, а други - не
 • Френсис Бейкън ~ Човек може толкова, колкото знае
 • Ерих Фром ~ Бъди цел за себе си, а не средство за целите на другите хора
 • Аристотел ~ Който е приятел на всички, не е приятел на никого
 • Айн Ранд ~ Истината не е за всички хора, а само за онези, които я търсят
 • Уилям Джеймс ~ Трагедията на живота е не, че свършва толкова скоро, а че чакаме толкова дълго, за да го започнем