успение богородично
  • 6 жени с името Мария, оставили следа в историята
  • Всяка втора жена на света се нарича Мария. И днес празнува
  • Молитва към Богородица