ревалид
  • Мария Силвестър: Изглеждам добре, когато съм в баланс