половинчато
  • Халил Джубран и защо не бива да правим нещата наполовина