любчо
  • Изумително по Коледа! 148 603, 09 лв. в сметката на Любчо
  • Любчо - едно болно дете, което не иска нищо за Коледа!