замърсявам
  • 3-метрова вълна от 168 000 пластмасови сламки илюстрира проблема със замърсяването на планетата