др иван фистонич
  • Не е срамно, когато жената кихне, да се изпусне... Но как да реши проблема?