"Имай достатъчно смелост да повярваш на любовта още веднъж, и винаги още веднъж."