"Един отива при ближния си, защото търси себе си, а друг - защото би желал да загуби себе си. Вашата лоша обич към самите вас прави от самотата ви затвор."

- Фридрих Ницше