"Най-важната цел в живота на всеки човек е да даде живот на самия себе си."

- Ерих Фром (1900 - 1980), германски психоаналитик, философ-хуманист и психолог от еврейски произход