"Най-важната цел в живота на всеки човек е да даде живот на самия себе си."

- Ерих Фром