"Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, за няколко години бихме постигнали рая!"

Бъртранд Ръсел (1872 - 1970), британски философ, логик, математик, историк, пацифист и социален критик