Излагането на замърсен въздух е свързано с по-висок риск от депресия и самоубийство, установява първият преглед на съществуващи научни изследвания по темата.

Докато негативното въздействие върху тялото от дишането на мръсния въздух е добре установено, замърсяването на въздуха може също така да засегне и психичното здраве.

Изобел Брайтуайт и колегите й от Лондонския университетски колеж разглеждат подробно резултатите от 25 проучвания, публикувани до края на 2017 г., за да направят метаанализ на връзките между замърсяването на въздуха и менталното здраве.

Британските учени установяват, че ако човек живее най-малко 6 месеца в район с 2 пъти над препоръчителния лимит на Световната здравна организация (СЗО) за замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ 2.5), за него би съществувал приблизително 10% по-висок риск от развитие на депресия - в сравнение с човек, живеещ в район, където замърсяването не надвишава лимита.

Препоръките на СЗО са, че количеството на ФПЧ 2.5 не трябва да надвишава 10 микрограма на кубичен метър въздух (мкг/м3) средно за година. Това е средното ниво на замърсяването на въздуха във Великобритания, като в столицата Лондон средната стойности са по-високи - 13,3 мкг/м3. В сравнение - Делхи в замърсяването с ФПЧ 2.5 е десетки пъти по-високо, около 133 мкг/м3.

Замърсяването на въздуха с ФПЧ 10 увеличава риска от самоубийство - всяко увеличение от 10 мкг/м3 на замърсяването с ФПЧ 10, на което човек е бил изложен за 3-дневен период, е свързано с 2% по-голям риск от самоубийство.

Научните резултати от изследването за връзките между замърсяването и психичното здраве са важно, имайки предвид колко много хора в големите градове засяга – не само физическото им здраве, но може да се засегне и тяхното психично здраве.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Environmental Health Perspectives"