removed
  • Фотограф премахва смартфоните, за да покаже колко самотен е съвременният свят