слънчева енергия
  • "Поле от светлина", арт инсталацията с 58 000 соларни лампи