Скъпи приятели на театралното изкуство, можете да спечелите двойна покана за представлението "Игра за двама", в което - в другото си амплоа - ще се вихри водещият на "Преди обед" Александър Кадиев заедно с прекрасната Стефани Ивайло, която вече познавате от сериала "Татковци" и филма "Жълт олеандър".

Всъщност Стефани поема щафетата от очарователната София Бобчева, която пък се оттегля временно по щастлив повод - в очакване на първата си рожба.

Игра за двама“ е комедия за разминаванията и недоразуменията в отношенията между мъжете и жените. Авторът Иво Сиромахов разказва с ирония и усмивка историите на няколко двойки, които изпадат в абсурдни ситуации, търсейки любов, разбиране, пари или известност.

За да спечелите двойна покана за следните дати и градове - 9 юни в Пловдив, 11 юни в София, 21 юни в Сандански и 24 юни във Варна, трябва да влезете в Инстаграм профила на ladyzone.bg

Правила на играта

Спечели билети за пиесата "Игра за двама" с игра в ladyzone.bg”

(по-долу Играта”) 

  1. Организатор

Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

  1. Продължителност на Играта

Играта стартира в 20:00 часа на 27.05.2022 г. и продължава до 20:00 часа на 05.06.2022 г., включително.

  1. III. Механизъм и условия за участие в Играта

Играта се провежда на територията на Р. България в Инстаграм страницата (https://www.instagram.com/ladyzone.bg ) на ladyzone.bg.  

В Играта могат да участват всички физически лица, които имат регистрация в Инстаграм и са над 18-годишна възраст.

Играта стартира с публикуването в 20:00 часа на 27.05.2022 г. часа на Инстаграм профила на „Ladyzone.bg” (https://www.instagram.com/ladyzone.bg ) с пост и снимка.

Участникът, който иска да се включи в играта, трябва да има регистрация в Инстаграм или да направи такава преди да публикува коментара.  Участникът трябва да публикува под поста със зададения въпрос своя отговор в коментар и да последва профила на ladyzone.bg в Инстаграм. Въпросът няма верен отговор.

  1. IV. Награди

8 броя електронни двойни билетa за пиесата “Игра за двама” за следните дати и градове - 9 юни в Пловдив, 11 юни в София, 21 юни в Сандански и 24 юни във Варна.

  1. V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е публикувал коментар.

Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта отговорили на въпроса.

В играта има осем печеливши участници, които получават една от описаната в т. IV награда. Печелившите участници ще бъдат обявени в 18:00 ч. на 06.06.2022 г. като коментар и стори в Инстаграм профила на „ladyzone.bg” чрез публикуване на потребителските профили на участниците, с които са участвали в Играта.

С оглед получаване на наградите, печелившите участници трябва да изпратят на Организатора своя имейл адрес от инстаграм профила, с който с който са участвали в играта в срок до 14:00 часа на 07.06.2022 г., на лично съобщение на Инстаграм профила на „ladyzone.bg. Наградата ще бъде изпратена на посочения имейл адрес и е електронен билет за пиесата "Игра за двама" за следните дати и градове - 9 юни в Пловдив, 11 юни в София, 21 юни в Сандански и 24 юни във Варна..

В случай, че даден участник не изпрати съобщение в указания срок се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен имейл адрес, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила,  или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта.

Наградата може да се използва от печелившите участници, като не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

  1. VI. Други условия

Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на Инстаграм страницата на “ladyzone.bg” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на награда от печелившите участници за срок от един месец.

С участието си в Играта чрез публикуване на коментар с отговор на зададения въпрос, се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.  Право на участие в Играта имат само лица над 18 годишна възраст.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на www.ladyzone.bg като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява участниците на Инстаграм страницата на „ladyzone.bg” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.