"Трябва да помним, че хората по същество са еднакви и най-добър е онзи, който е минал през най-суровата школа."

- Тукидид (ок. 455 г. пр.н.е. - ок. 397 г. пр.н.е.), древногръцки историк и военачалник