Мисъл на деня

 Погледни по-дълбоко в природата и тогава ...