Мисъл на деня

Слаба е и бедна човешката реч, никога не ...