Мисъл на деня

Успехът не е никога окончателен. Провалът ...