Мисъл на деня

Имате врагове? Добре! Това означава, че сте ...