От най-стари времена

яйцето се е асоциирало с възраждащата сила на природата, с произхода на Вселената, с началото и края. Древните цивилизации виждали в това съвършено произведение на природата, кълна на сътворението, първичния матриархален свят, космическото време и пространство, великия кръговрат, в който е събрана Вселената. Скритият произход и тайната на битието.

Древните цивилизации

Индуистката, египетската, китайската и гръцката, финикийската, японската и др. митологии имат учудващо сходни съвпадения относно възприемането и символиката на яйцето. Според легендите Вселената произлиза от Космическото яйце. В първичното си състояние на цялост то съдържало всичко съществуващо и потенциално в ограниченото пространство на черупката си. То е символ на тайната на живота, сътворението и възкресението.

Златното яйце е слънцето

В древноегипетската култура от Космическото златно яйце се е излюпило Слънцето - бог Ра.

От яйце се излюпват и много божествени митологични персонажи като Брахма и Митра. Персите също вярвали, че светът е произлязъл от гигантско яйце. В китайската митология яйцето означава цялост. Жълтъкът е небето, а белтъкът – земята. При сътворение космическото яйце се разчупило от двете страни и образувало небето и земята. На някои острови пък е разпространено вярването, че първият човек се излюпил от птиче яйце. Щраусовото или голямото порцеланово яйце, окачено в храмовете на коптски църкви и джамии изобразява сътворението, живота и възраждането.

В будизма

яйчената черупка символизира духовната ограниченост и невежеството. Разчупването на черупката означава второ раждане и постигане на просветление, преодоляване на времето и пространството.

Траките

са вярвали, че наред с птицата, и яйцето е едно от проявленията на Богинята – Майка. Те украсявали с линии и орнаменти фигурките и изображенията на древната богиня. Подобни декорации се използват от незапомнени времена до днес в някои краища на България при изписването на яйцата.

Много народи възприемали яйцето като олицетворение на възраждащата се природа

Тази философска представа постепенно преминала и в християнската символика. В християнството яйцето е първообраз на непорочното зачатие, възкресението, надеждата. Като християнски религиозен символ яйцето първоначално олицетворявало гробницата на Христос и отместения камък. Този обред обаче има много по-древни корени и традиции.

Яйцето е било важен съпътстващ атрибут в погребалните ритуали в Древен Египет и Елада. По-късно символиката на яйцето в християнската култура се променя заради наложилия се обичай яйцата да се боядисват в червено. 

Яйцата са били боядисвани, декорирани и рисувани

от римляни, гали, перси и китайци. Англосаксонските народи например възприемали боядисаните яйца като амулети на прераждането. От древни времена при боядисване на яйцата се използвали най-разнообразни багри, всяка от които имала определено значение. Червеният цвят например символизирал земното и преходното.

Сред най-разпространените версии за червения цвят

на яйцето в християнската философия е преданието, в което се разказва за срещата на Мария Магдалена с римския император Тиберий. На нея вярната христова последователка описала историята на Сина Божий и неговата саможертва, като подарила на цезаря яйце, обагрено в червено – символ на пролятата исусова кръв в името на възраждащия се живот. Тогава тя произнесла думите: "Христос воскресе!", с които и днес - на Великден - се поздравяват всички християни по света.