Познаваш ли добре Иван Вазов и неговото творчество? Ето един забавен тест с притеснително много верни отговори. 

„Немили-недраги“ е:„Чичовци“ е:„Нова земя“ е:Сопот е:„Утро в Банки“ е:През 1879-1880 г. Иван Вазов работи като:“Вазовски машиностроителни заводи” е:„Люлека ми замириса“ е:„Видено и чуто“ е:Моля, попълнете всички полета!