шамар
  • Шамарената фабрика в действие
  • „Е, хайде, един шамар не е драма“ - кога любовта се превръща в тормоз