френски-катьор
  • Ален Делон: Научих всичко и получих всичко. Но истинското щастие е да дадеш